Vzory formulářů

                                 Vzor pro správné vyplnění sumáře úlovků ve vaší povolence: