PRO ČLENY MO

Ceny povolenek na rok 2022:

Výdej povolenek pro rok 2021:

Vážení kolegové rybáři,

vzhledem k současné situaci s epidemií viru SARS CoV-2 a předpokladu jejího pokračování v následujících měsících, nelze uspořádat výroční členskou schůzi v tradičním termínu.

Pravděpodobné pokračování nouzového stavu po novém roce a značné riziko nákazy při manipulaci s hotovostí nám neumožní prodej známek a povolenek v lednu a únoru obvyklým způsobem. V současné době nelze s jistotou naplánovat ani prodej povolenek v tradičních březnových termínech v Javorníku a Žulové. Výbor naší organizace proto schválil prozatímní bezhotovostní prodej známek a povolenek, kdy člen uhradí odpovídající částku na účet organizace a ve stanoveném termínu si známku a povolenku vyzvedne v budově naší organizace. Nejvhodnějším způsobem by byla úhrada poplatků jednou platbou pro více osob a následné vyzvednutí všech uhrazených povolenek jednou osobou. V případě nejasností se obracejte na jednatele Petra Klapucha, tel. 728 418 500.

Níže uvádíme způsob úhrady poplatků:

Stanovená finanční částka se uhradí na účet:

č. 254838655/0300

Variabilní, konstantní a specifický symbol - nevyplňovat

Do zprávy pro příjemce uvádějte:

Jméno, příjmení, obec, telefonní číslo a upřesnění hrazených poplatků.

Příklad:

Petr Novák, Žulová, 584 440 123, zn. 500, FRR 200, pov. 1600, brig. 500

Platba pro více osob:

Petr Novák, Žulová, 584 440 123, zn. 500, FRR 200, pov. 1600, brig. 500

Ivan Vyskočil, Žulová, zn. 500, FRR 200, pov. 2550

Josef Vyskočil, Žulová, zn. 100, pov. 300