Pro členy MO

Výdej povolenek pro rok 2021:

Vážení kolegové rybáři,

vzhledem k současné situaci s epidemií viru SARS CoV-2 a předpokladu jejího pokračování v následujících měsících, nelze uspořádat výroční členskou schůzi v tradičním termínu.

Pravděpodobné pokračování nouzového stavu po novém roce a značné riziko nákazy při manipulaci s hotovostí nám neumožní prodej známek a povolenek v lednu a únoru obvyklým způsobem. V současné době nelze s jistotou naplánovat ani prodej povolenek v tradičních březnových termínech v Javorníku a Žulové. Výbor naší organizace proto schválil prozatímní bezhotovostní prodej známek a povolenek, kdy člen uhradí odpovídající částku na účet organizace a ve stanoveném termínu si známku a povolenku vyzvedne v budově naší organizace. Nejvhodnějším způsobem by byla úhrada poplatků jednou platbou pro více osob a následné vyzvednutí všech uhrazených povolenek jednou osobou. V případě nejasností se obracejte na jednatele Petra Klapucha, tel. 728 418 500.

Níže uvádíme způsob úhrady poplatků:

Stanovená finanční částka se uhradí na účet:

č. 254838655/0300

Variabilní, konstantní a specifický symbol - nevyplňovat

Do zprávy pro příjemce uvádějte:

Jméno, příjmení, obec, telefonní číslo a upřesnění hrazených poplatků.

Příklad:

Petr Novák, Žulová, 584 440 123, zn. 500, FRR 200, pov. 1600, brig. 500

Platba pro více osob:

Petr Novák, Žulová, 584 440 123, zn. 500, FRR 200, pov. 1600, brig. 500

Ivan Vyskočil, Žulová, zn. 500, FRR 200, pov. 2550

Josef Vyskočil, Žulová, zn. 100, pov. 300


          VÝDEJ POVOLENEK 2020:

          ŽULOVÁ - 13.3.2020 (PÁTEK) - 16:30 - 18:30 v Restauraci u Nádraží ( Chrastina)

         Javorník - 6.3.2020 (PÁTEK) - 17:00 - 18:30 v budově MO ČRS Javorník

         Mimo tyto termíny lze povolenku obdržet na schůzi výboru MO dne 3.4.2020 a dále každý          první pátek v měsíci od 17:00-18:00 v budově MO ČRS JAVORNÍK.