AKTUALITY

24.05.2024 

Informace:
Zákaz rybolovu na 471 206 Pelnář 1A včetně všech podrevírů. A zákaz rybolovu na 471 230 Vlčice 1A od 24.05. do 02.06.2024 včetně. 


10.04.2024 - POZOR DALŠÍ TERMÍN PRODEJE POVOLENEK PŘIDÁN ČTVRTEK 18.4.2024 od 16:00 do 18:00 v domě MO na adrese Míru 499, Javorník V jiný termín v dubnu nebudou povolenky, ani členské známky vydávány. Prosíme členy kteří mají zájem v letošním roce kupovat povolenku a známku ať využijí tohoto dvou termínu. 

Děkujeme za pochopení 

Výbor ČRS MO Javorník


03.04.2024 - V letošním roce v měsíci březnu jsme osadili chovné potoky a revíry 100 000 ks váčkového plůdku pstruha obecného. Je to nejspíše nejvíce plůdku v historii naší MO. Plůdek dodala Jesenická MO ze své líhně a a za to ji mockrát děkujeme.


03.04.2024 - V březnu se nám podařilo přeznačit a doznačit cedulemi všechny naše pstruhové revíry. Děkujeme členům naší MO za příkladnou práci a nasazení.


18.03.2024

Vážení členové, 

Tímto sdělením dáváme na vědomi, že dne 23.03.2024 od 10.00 h cca do 12.00 h bude probíhat na revíru č. 471 230 Vlčice 1A zkouška čerpadel SDH Vlčice . 

26.2.2024 

Vážení členové,

Upozorňujeme, že s přechodem na nový systém RIS, je nutné dodržet termín zaplacení členské známky do 30.4.2024. Kdo tak neučiní, členství mu automaticky propadá a bude jej nutné obnovit za poplatek. Využijte prosíme tedy následné dva termíny prodeje povolenek a známek a to 7.3. a 4.4.2024 od 16-18 hod.

S pozdravem ČRS MO Javorník


23.2.2024

PRODEJ POVOLENEK V MĚSÍCI BŘEZNU A DUBNU
V měsících březen a duben bude probíhat prodej povolenek k lovu v naší organizaci následně:
A to v úřední dny:
ČTVRTEK 7.3.2024 od 16:00 do 18:00
ČTVRTEK 4.4.2024 od 16:00 do 18:00
Vždy v domě MO na adrese Míru 499, Javorník
V jiný termín v březnu a dubnu nebudou povolenky, ani členské známky vydávány.
Prosíme členy kteří mají zájem v letošním roce kupovat povolenku ať využijí těchto dvou termínů.
Děkujeme za pochopení
Výbor ČRS MO Javorník 


23.2.2024 - Vážení členové. Jak již někteří víte došlo k pronájmu parcely a pozemku na revíru 471 211 - Javorník 1A místní organizací Javorník. V sobotu 10.2.2024 byla nainstalována nová cedule u závory viz. foto. Povolení ke vjezdu za tuto ceduli bude vydávat naše MO a to pouze pro členy ČRS MO Javorník, jak schválil výbor naší MO. Toto povolení je zpoplatněno 100 Kč / rok/ osoba a to z důvodu pokrytí nákladů na pronájem pozemku a jeho údržbu. Toto povolení je možno získat buď, v termínech výdeje povolenek na rok 2024 a nebo tuto sobotu 17.2.2024 po skončení členské výroční schůze. 

S pozdravem výbor ČRS MO Javorník


29.1.2024

PRODEJ POVOLENEK V MĚSÍCI ÚNORU
V měsíci únor bude probíhat prodej povolenek k lovu v naší organizaci následně:
A to v úřední dny:
ČTVRTEK 15.2.2024 od 16:00 do 18:00
Vždy v domě MO na adrese Míru 499, Javorník
V jiný termín v únoru nebudou povolenky, ani členské známky vydávány. A to ani na členské schůzi.
Děkujeme za pochopení
Výbor ČRS MO Javorník 


23.1.2024

Vážení členové a rybáři,

Členská výroční schůze za rok 2023 se bude konat v sobotu 17.2.2023 od 9:00 v Javorníku na malém sále nad divadlem ( stejně jako loni ). Program schůze - volba delegáta na územní konferenci, hospodaření za rok 2023, plány MO na rok 2024 atd.S pozdravem výbor ČRS MO Javorník


1.1.2024

POZOR!

V měsíci LEDNU bude probíhat prodej povolenek k lovu v naší organizaci následně:

A to v úřední dny:

ČTVRTEK 11.1.2024 od 16:00 do 18:00

ČTVRTEK 18.1.2024 od 16:00 do 18:00

ČTVRTEK 25.1.2024 od 16:00 do 18:00

Vždy v domě MO na adrese Míru 499, Javorník

V jiný termín v lednu nebudou povolenky, ani členské známky vydávány, s ohledem na letošní přechod do nového systému RIS.

Děkujeme za pochopení

Výbor ČRS MO Javorník 


1.1.2024 - Dovolujeme si upozornit všechny rybáře na povinnost vrátit do 15. ledna 2024 řádně vyplněný oddíl II. povolenky k lovu ryb za rok 2023, a to místní organizaci, která povolenku vydala. Tato povinnost je dána článkem II. písmene g) Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS, z. s., . ÚSSMS dle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. (zákon o rybářství). Oddíl II. povolenky k lovu - Sumář úlovků a docházek - je nutno vyplnit celý, včetně součtu docházek na jednotlivé revíry. Metodický pokyn pro vyplnění naleznete na konci každého soupisu rybářských revírů a nebo zde na přiložené fotografii.


15.12.2023 - Blíží se konec roku 2023 a s tím spojené vrácení staré povolenky a výdej nové povolenky na rok 2024. Jak již mnozí členové ví, Český rybářský svaz přechází na nový informační systém RIS. Tímto bychom chtěli naše členy poprosit a trpělivost s výdejem nových povolenek na rok 2024. Prosíme o to aby jste nekontaktovali pana jednatele Klapucha o výdej povolenek, jelikož toto již nelze provádět díky novému systému RIS stejně jako v předchozích letech. Budeme Vás včas informovat o termínech výdeje povolenek na rok 2024. S tím souvisí další věc o kterou bychom Vás rádi požádali. Prosíme členy aby si zkontrolovali ve statním rybářském lístku a členské legitimaci, svoje osobní údaje a to především datum narození a bydliště. Pro výdej povolenky na rok 2024 bude člen předkládat jak státní rybářský lístek, tak legitimaci ke kontrole dat v systému RIS. Tyto kroky jsou nezbytně nutné proto, aby v následujícím roce byl výdej a vrácení povolenek rychlejší a o dost jednodušší. O systému RIS a dalších věcech budeme informovat členskou základnu postupně pomocí našeho webu a facebookové stránky a samozřejmě na členské schůzi, která se bude konat tradičně v únoru. 

S pozdravem výbor ČRS MO Javorník


1.12.2023 - Celý podzim počínaje koncem září probíhalo nadále zarybňování našich MP revírů. Postupně byli všechny revíry zavezeny - amurem, kaprem, štikou, línem, candátem, okounem a bílou rybou. V letošním roce se nám povedlo výrazně nad rámec ZP naších revírů sehnat dravou rybu  a to krásnou násadu ( candát a okoun ). 


25.10.2023 - Od 28.9. do 1.10.2023 se konal druhý ročník Javornické 48(72). Letos jsme tento závod v lovu kapra prodloužili ještě o 24 hodin a vyplatilo se. Celkem se ulovilo 61 ks bodovaných ryb. Což je na svazovou vodu neskutečný číslo a výsledek. Pořadí a výsledky přikládáme níže. 

Zde i malý sestřih z celého průběhu závodu: https://youtu.be/ijY-_k4ovaM?si=A8g326WGrMcYbV1K


Od 23.10.2023 do 31.10.2023 včetně. ZÁKAZ RYBOLOVU na revíru 471 211 - Javorník 1A. Z důvodu zarybnění.


28.08.2023 - Dne 1.8.2023 jsme nasadili do našich revírů 471 206 - Pelnář 1A , 471 211 - Javorník 1A a 471 159 - Žulovské kamenolomy násadu úhořího monte a to celkové váze 9kg.


28.08.2023 - 18.8.2023 jsme nasadili celkem 1000kg kapra tržní velikosti do našich revírů a to 471 159 - Žulovské kamenolomy 1A a 471 206 - Pelnář 1A. Ryby poskytlo rybářství Litomyšl.


28.08.2023 - 8.7.2023 jsme nasadili do revíru Vidnávka 1 - 473 097 - čtvrtročního lipana podhorního a to celkem 7500ks. 3 roky sadíme tuto velikost a v letošním roce se začínají lipani objevovat při lovu na umělou mušku z čehož máme radost. Doufejme tedy že se nám podaří vrátit jej zpět aspoň v nějaké míře do naší řeky.


28.08.2023 - 17.6.2023 - se konal historicky první dětský závod na revíru Pelnář 1A - 471 206. Závod dostal jméno Pelnářský Vodník - o pohár starosty obce Uhelná. Bodovali se veškeré ulovené ryby a to následně - 1cm=1bod. Závod probíhal dvoukolově tzn. Děti si vylosovali lovné místo na kterém lovili následně dvě hodiny a po krátké pauze losovali znovu místo pro 2.kolo. 

Výsledky:

1.Jiří Sedlář - 1349 bodů

2.Petr Stibor - 591 bodů

3.Miloslav Šlampa - 574 bodů

Největší ryba závodu: Štěpán Chromík - kapr 60cm

Zvláštní ocenění děvčat:

1.holka závodu - Bára Kořenková - 495 bodů

2.holka závodu - Nela Vavračová - 326 bodů


28.08.2023 - 20.5.2023 se konal 2.ročník Memoriál Karla Ovesného na revíru Javorník 1A - 471 211. Celkem se závodu zúčastnilo 39 rybářů. Všem děkujeme za účast v letošním ročníku a zvláštní poděkování patří rodině Ovesné, za účast a předání dárkového koše do tomboly.


16.06.2023 - 06.06.2023 jsme nasadili do P revíru naší organizace Vidnávka 1 - 473 097 100kg pstruha Duhového o průměrné hmotnosti 0,34kg/ks.


16.06.2023 - V měsíci dubnu proběhla velká brigáda na revíru 471 206 - Pelnář 1A. Probíhal úklid příbřežních partií, sekání trávy a prořezávání náletových dřevin na lovných místech. Všem aktivním členům děkujeme za váš čas a úsilí při údržbě našich revírů. 


14.06.2023 471 206 Pelnář - Na podrevíru 1 – Pelnář platí zákaz rybolovu dne 17.6.2023 od 04:00 do 15:00 hodin. Zákaz se nevztahuje na účastníky závodu.Z důvodu konání dětských závodů.


16.05.2023 - Další stavební úpravy na rybářském domě v Javorníku proběhli v roce 2023 a to v období únor až duben. První stavební úpravy proběhli v hlavní místnosti kde bylo zrušeno již dávno nefunkční akvárium. Místo akvária jsme vybudovali kuchyňku se zázemím. Dále pak byli zrekonstruovány sociálky a WC. Posuďte sami. Velké díky patří členům MO kteří zde strávili nemalé hodiny svého soukromého času a dali do práce úplně všechny síly.


16.05.2023 - V měsíci dubnu jsme nasadili do chovným toků naší MO 60 000ks váčkového plůdku pstruha obecného, kterého si zde odchováváme pro naše P revíry. Počty plůdku PO do chovných toků se snažíme každý rok navyšovat a děláme vše proto, aby jsme tuto krásnou rybu zachovali i pro další generace rybářů i když to vůbec není snadné.


16.05.2023 - V měsící březnu a dubnu probíhali odlovy chovných pstruhových potoků. Byli odloveni pstruzi ve věkové kategorii PO1 až PO3, kteří byli přemístěni do našich pstruhových revírů. Bylo odloveno a nasazeno více jak 1500ks PO.


18.3.2023 - V měsíci březnu proběhla brigáda na našem největším revíru 471 211 Javorník 1A, kde proběhla údržba příbřežních partií revíru. Dále byl při brigádnické činnosti proveden i úklid odpadků kolem vody.


11.3.2023 - POZOR!
Z důvodu extrémně špatného počasí se brigáda na 471 211 Javorník 1A pro dnešní den ruší!
Nový termín brigády je stanoven na 18.3.2022 od 8:00
Děkujeme za pochopení výbor ČRS MO Javorník 


05.03.2023 - Dne 11.3.2023 se koná první brigáda na revíru Javorník 1A. Prořezávka náletových dřevin na hrázi biocentra a sběr odpadků. Kapacita brigády je 20 lidí. Potřeba budou lidi s motorovou pilou, ruční pilkou popřípadě nůžky na stříhání stromků. Pytle na odpadky dodá organizace včetně pohonných hmot do motorových pil. Člen který donese svojí techniku ( v tomto případě motorovou pilu, bude mu brigádnická hodina násobena dvěmi. ) Kontakt na organizátora brigády: Petr Bašný tel. 737 005 168. Prosíme nahlásit se telefonem panu Bašnému.


05.02.2023 - Upozornění Žulovské kamenolomy 1A - 471 159 4ha

Na tomto revíru platí BPVRP pro rok 2023 str. 7 bod 16. Omezení úlovku kapra na 2 ks týdně na mimopstruhovém revíru nebo podrevíru s výměrou do 5,00 ha včetně. Zde je nutno upozornit, že výše uvedený revír nemá legislativně rozděleny vodní plochy na podrevíry. Omezení platí na všech kamenolomech dohromady. Uvedené neplatné podrevíry na cedulích budou odstraněny. 

Příklad z praxe: 

1) Dne 01.05.2023 přisvojí lovící 1 ks kapra obecného na zatopeném kamenolomu Vycpálek. Dne 03.05.2023 přisvojí lovící 1 ks kapra obecného na zatopeném kamenolomu Vaněk. Tím to dojde k naplnění limitu přisvojení 2ks kapra obecného týdně na mimopstruhovém revíru do 5ha včetně. Další přisvojení kapra obecného bude možné až 08.05.2023 (první den následujícího týdne) . 

2) Dne 01.05.2023 přisvojí lovící 2 ks kapra obecného na zatopeném kamenolomu Vycpálek. Tímto lovící ukončí lov a další přisvojení kapra obecného na tomto revíru bude možné až 08.05.2023 (první den následujícího týdne).

Revír tvoří zatopené kamenolomy:

- Vycpálek

- Buzerant

- Lihovar

- Förster

- Vaněk

- Kání vrch Hudberg

- Rampa I

- Brýle

- Za hřištěm

- Výrubek

- Rampa II

Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

Omezení úlovku kapra na 2 ks týdně.


05.02.2023 - Důležité změny zákona č. 99/2004 Sb. a bližších podmínek výkonu rybářského práva (dále jen BPVRP) platných na všech mimopstruhových revírech pro rok 2023

§ 13 odstavce 2 písmeno d), e) zákona č. 99/2004 Sb.

(2) Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje

d) vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh na unijním

seznamu (slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus), střevlička východní (Pseudorasbora parva), sumeček černý (Ameiurus melas).

e) za nástražní rybu použít invazní nepůvodní druh na unijním

seznamu (slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus), střevlička východní (Pseudorasbora parva), sumeček černý (Ameiurus melas).

BPVRP

bod 5. Nejmenší lovná míra lipana podhorního je zvýšena na 35 cm, lína obecného

na 25 cm, okouna říčního na 15 cm. Nejmenší lovná míra štiky obecné je 60 cm, candáta obecného 50 cm.

bod 16. Omezení úlovku kapra na 2 ks týdně na mimopstruhovém revíru nebo podrevíru s výměrou do 5,00 ha včetně.

471 206 PELNÁŘ 1 A - MO Javorník 5,7 ha

Revír tvoří podrevíry:

1. Pelnář v k.ú. Uhelná 4,5 ha
(GPS 50°21'43.710"N, 17°2'9.531"E)
2. Kačák v k.ú. Uhelná 0,5 ha
(GPS 50°21'45.302"N, 17°1'58.845"E)
3. Kaolín v k.ú. Uhelná 0,7 ha
(GPS 50°21'53.901"N, 17°2'6.448"E)

BPVRP ke stažení níže


27.01.2023 - Zkoušky pro nové uchazeče o rybářský lístek byli stanoveny na sobotu 4.3.2023 od 9:00 v rybářském domě místní organizace Javorník. Své přihlášky můžete doručit buďto osobně komukoliv z členů výboru MO a nebo na mail javornik@mocrs.cz případně vbrezniak@seznam.cz . Formulář přihlášky je možno stáhnout zde na našich webových stránkách v sekci : PRO ČLENY MO ve složce VZORY FORMULÁŘŮ a také JAK SE STÁT ČLENEM NAŠÍ MO


16.1.2023 - V sekci rybářské závody jsme zveřejnili termín prvního závodu v roce 2023. Tím bude Memoriál Karla Ovesného 2. ročník. Další závody v sekci budou postupně přibývat a to včetně dětských a velkého závodu na podzim v lovu kaprů, který jsme se rozhodli prodloužit na 72 hodin. 


14.1.2023 - Vážení členové a rybáři,

Členská výroční schůze za rok 2022 se bude konat v sobotu 25.2.2023 od 9:00 v Javorníku na malém sále nad divadlem ( stejně jako loni ). Po skončení schůze bude probíhat prodej známek a povolenek na rok 2023. Program schůze -  volba delegáta na územní konferenci, hospodaření za rok 2022, plány MO na rok 2023 atd.


31.12.2022 - První výdej povolenek na rok 2023 bude probíhat v budově místní organizace v pátek 6.1.2022 od 17:00 do 18:00 hod. Upozorňujeme členy že i zde je možnost odevzdat řádně vyplněnou povolenku za rok 2022.


31.12.2022 - Ceny povolenek pro rok 2023


31.12.2022 - Vážení členové,

dnes je poslední den kdy jsou platné MP povolenky jak územní, celosvazové a celorepublikové vydané pro rok 2022. Upozorňujeme členy že řádně vysumarizovaná a vypsaná povolenka, musí být do 15 dnů od konce její platnosti odevzdána, zpět místní organizaci Javorník. Pokud takto člen neučiní, hrozí že mu nebude vydána povolenka na rok 2023! Prosíme dbejte včasného odevzdání povolenky. Ušetříte tím čas a práci lidem kteří s povolenkami pracují a podléhají dalšímu kontrolnímu mechanismu. 

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího do Nového roku Hospodář ČRS MO JAVORNÍK Brezniak Vojtěch


12.10.2022 - Zarybňovali jsme naše vody i candátem ve velikosti 15-20cm a to o celkové váze 28kg. Ryby byli vysazeny do revíru 471 206 - Pelnář 1A a 471 211 Javorník 1A.


12.10.2022 - 30.9.-2.10. se na našem revíru 471 211 - Javorník 1A konali historicky první závody týmů v lovu kapra. Závod byl vypsán na 48 hodin nonstop. Jednalo se teda o opravdový kaprařský závod se vším všudy co k němu patří. Vážené ryby byli od 60 cm a výše. Celkem se chytilo 12ks bodovaných ryb a spousty nebodovaných. Souboj o vítěze byl až do konce maximálně napínavý kdy poslední noc dělilo první a druhý tým pouhých 320 gramů. 

Pořadí na prvních 3. místech bylo následující:

1. AMUR FISHING TEAM OLOMOUC - Zdeněk Frančák, Matyáš Frančák - celková váha 33,1kg

2. CT BIG MAMA - Lukáš Chamlar, Tomáš Badal -  celková váha 25,93kg

3. CT KIŠOT FISHING - Petr Kryštofík, Lukáš Kryštofík - celková váha 11,44kg

Nejtěžší ryba závodu:

AMUR FISHING TEAM OLOMOUC  - Zdeněk Frančák, Matyáš Frančák - váha 12,82kg

vítěz sektoru C 

CT MARSFED CARPTEAM - Roman Krůček, Miroslav Lukacs

vítěz sektoru B 

CT Skorošice - Jaroslav Březina, Tomáš Chromek

vítěz sektoru A

CT PTK CARPTEAM - Kuba Číhař, Martin Franek

Děkujeme všem kdo se na této ojedinělé a velké akci podíleli a poděkování patří i všem závodníkům za maximálně korektní průběh závodů.

Těšíme se na další ročník který bude zase o kus lepší :)12.10.2022 - Ve spolupráci s členy výboru a v koordinaci s rybářskou stráží a hospodářem probíhá průběžně nové označování našich revírů.


12.10.2022 - Dále jsme do revírů rozvezli část zarybňovacího plánu štiky obecné. Celkem bylo dovezeno více jak 400ks roční štičky. Vysazeno bylo do revíru 471 159 - Žulovské kamenolomy a  471 211 - Javorník 1A.


12.10.2022 - Malé ohlédnutí za dětskými závody jednotlivců na revíru 471 211 Javorník 1A 

Děkujeme všem závodníků a také rodičům. Dále nesmíme zapomenou poděkovat sponzorům závodu a to Městu Javorník, www.rybareni.com, www.rco-fishing.cz, MUDr. Jiří Albrecht, ČRS MO Zlaté Hory. Všem velké díky za podporu našeho závodu a podporu dětí v koníčku, který je mnohdy na celý život.

 Petrův Zdar! Slušným rybářům


12.10.2022 - V měsíci srpnu jsme pokračovali v zarybňování našich vodních ploch. Bylo vysazeno celkem 1200kg kapra a to 700kg kapra o průměrné váze 2,2kg/ks dále pak 500kg kapra o průměrné váze 1,7kg/ks. Dále byl vysazen lín o celkové váze 240kg a průměrné váze 0,3kg/ks. Tyto ryby byli vysazeny do revírů 471 206 - Pelnář 1A , 471 159 - Žulovské kamenolomy , 471 211 - Javorník 1A.


27.9.2022 Od 29.9. do 2.10. do 15:00 včetně je na revíru 471 211 Javorník 1A ÚPLNÝ ZÁKAZ rybolovu z důvodu konání závodu dvojic v lovu kapra - 48 hodin Javornická 48. Zákaz se nevztahuje na účastníky závodu.

Hospodář ČRS MO Javorník Vojtěch Brezniak

26.8.2022 - Od 26.8.2022 do 8.9.2022 včetně je hájen revír 471 206 Pelnář 1A z důvodu nasazení kaprovité ryby. Lov dravých ryb na přívlač a nástražní rybky povolen.


15.05.2022 - Bylo vysazeno do CHRO - chovných potoků naší organizace celkem rekordních 60 000ks váčkového plůdku pstruha obecného z líhně MO ČRS Jeseník. Tento plůdek odchováváme pro naše pstruhové revíry kde je nadále po ročním až dvouletém odchovném cyklu vysazujeme. Plůdek roznesli členové RS a členové naší organizace. Velký dík patří lidem z líhně Jeseník kteří odvádí skvělou práci a drží při životě tuhle naší původní rybu v tocích. 


10.05.2022 - V měsící květnu proběhli záchranné transfery na revírech 473097 - Vidnávka 1 a 473080 - Račí Potok. Odloveno bylo celkem více jak 400 pstruhů obecných všech věkových kategorií. Dále pak mřenky mramorované, střevle potoční v desítkách kusů. Transferované ryby byli převezeny do bezpečných částí těch samých toků odkud byli odloveny.


02.05.2022 - Srdečně zveme na závody které se konají na počest našeho zesnulého člena a dlouholetého člena výboru ČRS MO Javorník


30.3.2022 - se konal aktiv vedoucích rybářských stráží v Litovli. Za naši organizaci se zúčastnili vedoucí rybářské stráže naší MO Vladimír Novák a člen rybářské stráže Vojtěch Brezniak. 


24.3.2022 - bylo oznámeno značné znečištění Černého potoka který protéká obcí Černá Voda a který je našim chovným potokem. Byl přivolán vodoprávní úřad a vše bylo předáno k šetření. Znečištění naštěstí nemělo vliv na rybí obsádku pstruha a zvláště chráněných živočichů jako je například mihule a rak kteří se zde hojně vyskytují.

Hospodář a zástupce Hospodáře ČRS MO Javorník  


26.3.2022 - se konala brigáda na revíru 471 159 - Žulovské kamenolomy - podrevír 3 - Lihovar. Voda byla uklizena a byl vykácen dřevnatý nálet. Došlo tak k proslunění revíru a rozšíření a úpravě lovných míst. Tímto děkujeme členské základně ze Žulové a blízkému okolí a za organizaci členovi výboru MO panu Nepožitkovi.

Výbor ČRS MO Javorník


26.3.2022 - Se konali zkoušky pro nové uchazeče o první státní rybářský lístek. 9 nových uchazečů prošlo důkladným školením a poté následovala poznávací zkouška z ryb a následným testem znalostí. Všech 9 uchazečů prokázalo výborné znalosti a proto všichni prospěli. 

 S pozdravem hospodář MO ČRS Javorník


23.3.2022 - Ve dnech 18-19.3.2022 jsme lovili chovný potok ve Skorošicích. Celkem bylo vyloveno i s podzimním transferem přes 430ks pstruha obecného v dvouleté věkové kategorii.

S pozdravem ČRS MO Javorník


16.3.2022 - jsme položili na revír 471 211 - Javorník 1A umělé hnízda určené na podporu přirozeného výtěru  Candáta obecného a dalších rybích druhů. Celkem bylo položeno 7 ks těchto hnízd. Děláme pro podporu dravých ryb v našich revírech maximum a snažíme se podpořit i přirozenou reprodukci ryb ne je pouze vysazovat.

S pozdravem ČRS MO Javorník


15.03.2022 - V sobotu 12.3.2022 se konala brigáda na revíru 471 159 - Žulovské kamenolomy - podrevír 1 - Vycpálek. Členové prováděli úpravy příbřežních partií, kácení náletových a nebezpečných dřevin jak pro rybáře tak i návštěvníky této překrásné vody v srdci našich hor. Dále pouklízeli odpadky kolem revíru. Poděkování patří všem zúčastněným členům z Vápenné a blízkého okolí, jak za skvělé pracovní nasazení, tak i za zapůjčení tolik potřebné techniky, bez které by se tato brigáda nedala vůbec zrealizovat. Brigády se zúčastnilo více jak 15 členů naší organizace.

 S pozdravem ČRS MO Javorník


05.03.2022 - Dnes 05.03.2022 od 10:00 se měli konat zkoušky, pro nové uchazeče o rybářský lístek. Zkoušky se v tomto termínu neuskutečnili, z důvodu nákazy zkoušejících nemocí COVID-19. Tímto se velice omlouváme, těm na které jsme neměli kontakt a nemohli je informovat o tom, že se zkoušky v tomto termínu konat nemohou již z výše uvedeného důvodu. 

Vypsali jsme proto nový termín a to je sobota 26.3.2022 od 10:00 opět v domě ČRS MO Javorník na adrese Míru 499 , 790 70 Javorník

Prosíme o uchazeče kteří nemají předem odevzdanou přihlášku aby nás kontaktovali pomocí mailu a telefonu:

mail: javornik@mocrs.cz nebo vbrezniak@seznam.cz 

tel: 777 112 873 , 602 343 458 ( pomocí sms zprávy - jméno, příjemní, adresa a text:  přihláška ke zkouškám o ryb.lístek )

V případě dotazů jsme k dispozici na výše zmíněných kontaktech.

S pozdravem ČRS MO Javorník01.03.2022 - Vážení kolegové rybáři. Bylo zjištěno že v nové tištěné verzi územního rybářského řádu a soupisu revírů došlo k tiskové chybě kdy u našeho MP revíru 471 159 - Žulovské kamenolomy 1A nejsou vypsány podrevíry. Tato chyba je pouze tisková tudíž nadále platí čísla podrevírů jak jste byli zvyklý a žádná změna tedy nenastala. Nadále tedy píšeme čísla podrevírů jako doposud. 

S pozdravem hospodář ČRS MO Javorník27.02.2022 - proběhl úklid na našem mimopstruhovém revíru Pelnař 1A č. 471 206. Naši aktivní členové se zaměřili na úklid kolem revíru a také na vyčištění revíru od vlasců, šňůr, olov které zůstali po lovících ve vodě. Ze tří člunů bylo pomocí kotviček vyčištěno a vytaženo mnoho vlasců, šňůr a olov. Je potřeba mít pořádek kolem vody ale i ve vodě 


26.02.2022 - se lovil chovný potok v Uhelné. Celkem bylo vyloveno 300ks Pstruha Potočního v dvouleté věkové kategorii. Poděkování patří všem kteří se na přelovu pstruhů podíleli. Další přelovy chovných potoků budou pokračovat v dohledné době. Pstruzi z tohoto chovného potoka putovali do revíru do revíru Vidnávka 1 - v počtu 300ks.


19.2.2022 - proběhla výroční členská schůze za rok 2021. Tím to děkujeme všem členům MO, kteří si udělali čas a dostavili se. 


12.2.2022 - se lovil chovný potok v Bílé Vodě. Celkem bylo vyloveno 420ks Pstruha Potočního v dvouleté věkové kategorii. Poděkování patří všem kteří se na přelovu pstruhů podíleli. Další přelovy chovných potoků budou pokračovat v dohledné době. Pstruzi z tohoto chovného potoka putovali do revíru Račí potok 1 473080 - 120ks a do revíru Vidnávka 1 - v počtu 300ks.


30.1.2022 - se konala brigáda na rybářském domě místní organizace Javorník. Tentokrát se prováděli práce na interiéru budovy a to konkrétně technické místnosti a garáže. Probíhal úklid nepořádku a starých nepoužívaných věcí, dále pak malování a montáže nových polic, regálů a věšáků.


25.1.2022 - V sobotu 5.3.2022 od 10:00 budou v rybářském domě naší MO probíhat zkoušky pro nové uchazeče o rybářský lístek. Sebou vyplněnou přihlášku do ČRS ( je ke stažení i zde na našem webu záložka - vzory formulářů ). V případě dotazů se můžete obrátit na hospodáře MO tel. 777 112 873 p. Brezniak a nebo jeho zástupce pana Nováka tel. 602 343 458. Zkouška se skládá z písemného testu a poznávací zkoušky ryb. Na testy je možno se učit z rybářského řádu a nebo přímo na stránkách www.rybsvaz.cz lze dělat cvičné testy včetně poznávací zkoušky ryb. 


25.1.2022 - Členská výroční schůze za rok 2021 se bude konat v sobotu 19.2.2022 od 9:00 v Javorníku na malém sále nad divadlem. Schůze bude volební na další volební období. Po skončení schůze bude probíhat prodej známek a povolenek na rok 2022. Program schůze - volba vedení MO a příslušných komisí, volba delegáta na územní konferenci, hospodaření za rok 2021, plány MO na rok 2022-2023 atd.


2.1.2022 - První výdej povolenek na rok 2022 bude probíhat v budově místní organizace v pátek 7.1.2022 od 17:00 hod. Upozorňujeme členy že i zde je možnost odevzdat řádně vyplněnou povolenku za rok 2021.


1.1.2022 - Upozorňujeme členy, že termín pro vrácení povolenky za uplynulý rok je do 15.1.2022. Prosíme o řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek. V záložce VZORY FORMULÁŘŮ na tomto webu je i názorně správně vyplněný sumář úlovků a docházek, podle kterého lze pohodlně sumář vyplnit. Žádáme členy aby striktně dodržely termín pro vrácení povolenky. Kdo nedodrží termín vrácení do 15.1.2022, nebude mu pro následující rok vydána povolenka! Odevzdat povolenku je možno do rukou vedení MO ( hospodář, jednatel, předseda, zástupce hospodáře) nebo členům výboru MO kteří mají na starosti jednotlivé obce pod které členové spadají.


S podzravem MO ČRS Javorník


2.12.2021 - ČRS MO Javorník hledá nové tváře do svých řad dobrovolné rybářské stráže. Požadavky :- věk od 21 let- Bezúhonnost- Vlastní automobil, řidičský průkaz sk. B- Mobilní telefon s operačním systémem Android- Velmi dobrá znalost Zákona o rybářství č. 99/2004 Sb, prováděcí vyhlášky č. 197/2004, BPVPR platných na revírech Územního svaz pro Severní Morav a Slezsko, Stanov ČRS. 

Máte zájem chránit naše revíry ? 

Pak kontaktujte vedoucího rybářské stráže na níže uvedených kontaktech.

rs10954@email.cz

tel. 602 343 458


2.11.2021 -  bylo vysazeno do revíru 471 206 - Pelnář 1A 1500ks Amura bílého ve velikosti A2 (dvouletá ryba)


28.10.2021 - Byla dovezena štika dvouletá z výlovu Velkého rybníku v Černé Vodě. Celkem 56 kg štiky o průměrné váze 0,8kg/ks. Dále se podařilo zajistit  velký dostatek bíle ryby a okouna pro naše revíry taktéž z výlovu Velkého rybníku Černá Voda. Ryby byli rozvezeny do všech našich mimopstruhových revírů.


25.10.2021 - Bylo vysazeno do revíru 471 211 - Javorník 1A 2800kg kapra obecného tržní velikosti. Násada byla dovezena z rybářství Litomyšl.


23.10.2021

Výlovy chovných rybníku jsou v plném proudu a proto pokračuje maraton v podobě plnění povinnosti uživatele revíru a plnění zarybňovacího plánu. Dne 20.10.2021 bylo do našich revíru 471159, 471206, 471211 vysazeno celkem 250kg lína obecného ve velikosti 25 - 35 cm/ks. Pevně věříme že se jim bude v našich vodách dařit.


23.10.2021

07.10.2021 jsme informovali o probíhajících úpravách na revíru 473097 - Vidnávka 1. Nyní jsou úpravy již hotové, tak se s vámi můžeme podělit o finální podobu. Na úseku byla vytvořena tůň, dva kamenné prahy a přirozené ukryty v podobě rozmístění lomového kamene. Již teď můžeme říct, že vložené úsilí a čas stalo za tento výsledek. Stále téma v rybářské veřejnosti je, že P revíry nejsou to co kdysi. Ano, tomu tak v dnešní době velkého počtu predátorů, změn klimatických podmínek atd... bohužel je!!! Ovšem když proto člověk nic neudělá, nic se nezlepší a vždy je lepší dělat něco než nic! Petrův Zdar slušným rybářům 


15.10.2021 - Dnes 15.10. bylo vysazeno celkem 14kg dvouletého candáta o průměrné délce 25cm na revíry 471 159 Žulovské kamenolomy podrevír č.1 - Vycpálek a 471 206 - Pelnář 1A.  Ryba byla dovezena z rybochovu ČRS MO Zlaté Hory. 

ČRS MO Javorník 


15.10.2021 -  Na počátku měsíce října bylo vysazeno na revíry 471 211 - Javorník 1A a 471 206 Pelnář 1A celkem 50kg dvouletého candáta ( cca 700ks ) o průměrné délce 22cm. Vysazování této velikosti opravdu dává už smysl a populace candáta v našich revírech půjde nahoru. Prosíme rybáře o šetrné zacházení při případném ulovení. Ryba byla dovezena z rybochovného zařízení ČRS MO Přibor.

ČRS MO Javorník 


15.10.2021 - Dětské rybářské závody v Javorníku jsou za námi . Počasí nám vyšlo, mladí závodníci dorazili v hojném počtu, tak zbývá jen poděkovat závodníkům, rodičům, návštěvníkům a partnerům závodu Městu Javorník, www.rco-fishing.cz, www.rybareni.com, MO ČRS Zlaté Hory. Odměnou a motivací do dalších let jsou dětské úsměvy, kterých jsme měli možnost dnes vidět mnoho a toho si moc ceníme.

ČRS MO Javorník


15.10.2021 - V letošní sezoně reprezentovali na rybářských závodech i zástupci naší MO a byli velice úspěšní. 24 hodinové závody na Bobrovníku již podruhé za sebou vyhráli naši členové Zdeněk Vrtný a Vojtěch Brezniak a obhájili úspěšně titul. Soutěž jednotlivců na Pomezí pak vyhrál Vojtěch Brezniak

ČRS MO Javorník


15.10.2021 - Jak jste si určitě někteří všimli, letos jsme si i kromě starosti o revíry a ryby vzali do parády náš rybářský dům na ulici Míru čp.499.  Pomalu a jistě jej zvelebujeme a dáváme mu nový život. A budeme nadále pokračovat aby byl důstojným a reprezentativním místem organizace.

ČRS MO Javorník 


15.10.2021 - Dne 12.7.2021 bylo naší organizací vysazeno do revíru 471 159 podrevír č.5 Vaněk a revír 471 206 Pelnář 1A odkrmené úhoří Monté a to v celkové váze 2kg na revír. Celkově nám byla přidělena násada úhoře o váze 4kg.

ČRS MO Javorník 


15.10.2021 - V září jsme se rozhodli zatraktivnit revíry 471 159 Žulovské kamenolomy podrevíry 3 - LIHOVAR , 5 - VANĚK , 6 - KÁNÍ VRCH (HUDEBERG) nasazením Pstruha duhového o celkové hmotnosti 100kg a průměrné váze 0,4kg/ks. Zájem o tyto revíry podle očekávání stoupl a chtěli jsme dát šanci ulovit si lososovitou rybu i členům kteří nevlastní povolenku na pstruhové revíry. Dodavatel násady svazová líheň Domašov nad Bystřicí.

ČRS MO Javorník 


15.10.2021 - V měsíci srpnu proběhlo zarybnění revíru Vidnávka 1  473 097 v její střední části pstruhem duhovým o celkové hmotnosti 80kg při průměrné váze jedince 0,35kg/ks. Tímto krokem jsme chtěli zatraktivnit lov pro vyznavače lovu na muškařské náčiní a částečně chránit populace původního pstruha obecného. Dodavatel násady svazová líheň Domašov nad Bystřicí. 

ČRS MO Javorník 


15.10.2021 - V měsíci červenci proběhlo zarybnění dolního úseku revíru Vidnávka 1 473 097 Lipanem Podhorním - 1/4 letá ryba a to celkem 6700ks této překrásné ryby. Tímto jsme započali první krok k obnovení populace Lipana Podhorního který se zde vždy vyskytoval  ve velkém počtu. Věříme že tato cesta bude zrovna ta správná a podaří se nám jej vrátit na trvalo do našeho toku. Dodavatel násady svazová líheň Domašov nad Bystřicí.

ČRS MO Javorník


20.9.2021 

25.9.2021 od 7:30 hodin na revíru Javorník 1A 471 211 pořádáme dětské závody. Pozvánka je k dispozici v hlavní nabídce v sekci závody. 

Výbor MO ČRS Javorník Vás srdečně zve.

19.4.2021 

Od 19.4.2021 do 2.5.2021 včetně je hájen revír 471 206 - Pelnář 1A z důvodu jarního zarybění.

12.04.2021

Vážení rybáři,

vzhledem k avizovanému ukončení nouzového stavu na území ČR, Ministrstvo zemědělství ČR dne 9. 4. 2021 potvrdilo - viz odkaz, že od pondělí 12. 4. 2021 bude lov ryb povolen po celou povolenou denní dobu lovu, tzn. aktuálně od 4 do 24 hod. na mimopstruhových a od 6 do 20 hodin na pstruhových rybářských revírech*. Zároveň bude ukončeno omezení volného pohybu osob, proto bude možné lov ryb udicí provozovat na všech vodních plochách v rámci působnosti povolenky, tzn. i mimo okres bydliště rybáře.

V případě, že by došlo k zavedení lokálních omezení prostřednictvím pandemického zákona, souvisejících s výkonem rybářského práva, budeme o této skutečnosti rybářskou veřejnost informovat.

Petrův zdar!


11.01.2021

Dobrý den Vážení kolegové rybáři,

zřídili jsme pro Vás, naše členy facebookový profil a facebookovou stránku naší organizace. Můžete zde podávat dotazy a podněty v rámci naší organizace. Jedná se o rychlou možnost komunikace v dnešním hektickém světě. Profil najdete na Facebooku pod názvem ČRS MO Javorník. Pro jednodušší cestu můžete využít zde na webu, vlevo v hlavní nabídce záložku s názvem Facebook MO ČRS Javorník, odkud se přímo přenesete na náš FB profil, pokud vlastníte FB účet.

Pevně věříme že Vám usnadníme tímto krokem komunikaci s vedením organizace a jejími členy. 
14.12.2020 -

Vážení kolegové rybáři,

vzhledem k současné situaci s epidemií viru SARS CoV-2 a předpokladu jejího pokračování v následujících měsících, nelze uspořádat výroční členskou schůzi v tradičním termínu.

Pravděpodobné pokračování nouzového stavu po novém roce a značné riziko nákazy při manipulaci s hotovostí nám neumožní prodej známek a povolenek v lednu a únoru obvyklým způsobem. V současné době nelze s jistotou naplánovat ani prodej povolenek v tradičních březnových termínech v Javorníku a Žulové. Výbor naší organizace proto schválil prozatímní bezhotovostní prodej známek a povolenek, kdy člen uhradí odpovídající částku na účet organizace a ve stanoveném termínu si známku a povolenku vyzvedne v budově naší organizace. Nejvhodnějším způsobem by byla úhrada poplatků jednou platbou pro více osob a následné vyzvednutí všech uhrazených povolenek jednou osobou. V případě nejasností se obracejte na jednatele Petra Klapucha, tel. 728 418 500.

Níže uvádíme způsob úhrady poplatků:

Stanovená finanční částka se uhradí na účet:

č. 254838655/0300

Variabilní, konstantní a specifický symbol - nevyplňovat

Do zprávy pro příjemce uvádějte:

Jméno, příjmení, obec, telefonní číslo a upřesnění hrazených poplatků.

Příklad:

Petr Novák, Žulová, 584 440 123, zn. 500, FRR 200, pov. 1600, brig. 500

Platba pro více osob:

Petr Novák, Žulová, 584 440 123, zn. 500, FRR 200, pov. 1600, brig. 500

Ivan Vyskočil, Žulová, zn. 500, FRR 200, pov. 2550

Josef Vyskočil, Žulová, zn. 100, pov. 300

Ceny členských známek a povolenek:

Členské známky: dospělí - 500 Kč

mládež - 200 Kč

děti do 15-ti let - 100 Kč

Výdej roční povolenky k rybolovu je od roku 2020 podmíněn úhradou příspěvku do

FONDU ROZVOJE REVÍRŮ (FRR) Územního svazu ČRS ve výši 200 Kč!

Mimosptruhové povolenky:

dospělí roční - 1600Kč

mládež a invalidé - 1050Kč

děti do 15-let - 300Kč

celosvazová roční:

dospělí - 2550Kč

Pstruhové povolenky:

územní roční:

dospělí - 1700Kč

O termínu výroční členské schůze a dalším postupu při výdeji známek a povolenek vás budeme informovat.

Děkujeme vám za pochopení a přejeme klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho štěstí v novém roce.

Výbor ČRS MO Javorník


8.10.2020 - Od 8.10. do 21.10.2020 včetně. Je hájena kaprovitá ryba na revíru 471 211 Javorník 1A. Lov dravých ryb na živou či mrtvou rybku nebo její části a lov přívlačí povolen.


8.9.2020 - Proběhlo zarybnění P Revíru Vidnávka 1 - Sivenem Americkým cca 60 kg s průměrnou váhou 330g / 1 ks.18.6.2020 - Zveřejnění záměru a rozhodnutí MO o prodeji pozemku : Rybník Horní Heřmanice u Bernartic. Podrobné informace v příloze pod textem.30.4.2020 -  Od 30.4.2020 do 13.5.2020 včetně je hájen revír 471 206 Pelnář 1A. Důvodem je dovoz násadového kapra.


04.02.2020 

Výroční členská schůze MO ČRS JAVORNÍK se uskuteční 29.2.2020 v Kultůrním domě v Javorníku. Schůze bude zahájena v 9:00. Od 7:30 budou vydávány členské známky na rok 2020. Členům kteří si nevyzvednou členskou známku do 30.4.2020 členství zaniká

Výbor ČRS MO Javorník


03.01. 2020 

Byl zahájen výdej známek a povolenek pro rok 2020. Nově byla zavedena známka v hodnotě 200 Kč do FRR ( FOND ROZVOJE REVÍRŮ ) to platí pro všechny členy výjma dětí do 15 let.