Revíry mimopstruhové

09.06.2021

       Pelnář 1A - MO Javorník - 471 206

               Revír tvoří vodní plochy:

               Pelnář - 4.50 ha

               Kačák - 0,50 ha

               Kaolín - 0,70 ha

               Rozdělávání ohně je povoleno pouze u posezení s dřevěnými přístřešky.

               Lovící je povinen mít při lovu rybářskou podložku pro šetrné zacházení s ulovenou rybou.

               Na revíru platí zákaz budování provizorních přístřešků z plachet a jiných materiálů.

               Na revíru je stanovena horní míra kapra 70cm. 

     Javorník 1A - MO Javorník - 471 211

           Revír tvoří: 

           Vodní nádrž na p. č. 3499 a 3556

           Dle požadavků pronajímatele nádrž je zakázáno:

           vjezd motorových vozidel mimo vyhrazené parkovací plochy,

           volný pohyb psů a jejich koupání v nádrži,

           táboření, bivakování a rozdělávání ohňů,

           používat plavidla s plachtami a elektrickými a spalovacími motory,

           poškozovat zeleň a zařízení biocentra.

           zákaz přesunování kamenů z hráze na travnaté plochy

           na revíru platí zákaz využívání dřevěného přístřešku lovícími za účelem nocování nebo skladování rybářské                   výbavy.

         Lov povolen pouze z míst, kde je břeh tvořen kamenným záhozem

      

         Lovící je povinen mít při lovu rybářskou podložku pro šetrné zacházení s ulovenou rybou.

           Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm
               Žulovské kamenolomy 1A - 471 159

          Revír tvoří zatopené kamenolomy:

          4ha

          1. Vycpálek Vápenná

          2. Buzerant Vápenná

          3. Lihovar Žulová

          4. Förster  Žulová

          5. Vaněk Skorošice

          6. Kání vrch Hudberg Skorošice


          7. Rampa I Černá Voda 

          8. Brýle Stará Červená Voda

          9. Za hřištěm Stará Červená Voda 

          10. Výrubek Stará Červená Voda 

          11. Rampa II Černá Voda 

          Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.