Revíry mimopstruhové

09.06.2021

       Připravujeme revír 471 230 - Vlčice 1A - již brzy více info.


       Pelnář 1A - MO Javorník - 471 206

               Revír tvoří tyto podrevíry:

               podrevír č. 1 Pelnář - 4.50 ha

               podrevír č.2 Kačák - 0,50 ha

               podrevír č. 3 Kaolín - 0,70 ha

              Omezení úlovku kapra na 2 ks týdně na každém podrevíru.

               Rozdělávání ohně je povoleno pouze u posezení s dřevěnými přístřešky.

               Lovící je povinen mít při lovu rybářskou podložku pro šetrné zacházení s ulovenou rybou.

               Na revíru platí zákaz budování provizorních přístřešků z plachet a jiných materiálů.

               Na revíru je stanovena horní míra kapra 70cm. 


     Javorník 1A - MO Javorník - 471 211

           Revír tvoří: 

           Vodní nádrž na p. č. 3499 a 3556

           Dle požadavků pronajímatele nádrž je zakázáno:

           vjezd motorových vozidel mimo vyhrazené parkovací plochy,

           volný pohyb psů a jejich koupání v nádrži,

           táboření, bivakování a rozdělávání ohňů,

           používat plavidla s plachtami a elektrickými a spalovacími motory,

           poškozovat zeleň a zařízení biocentra.

           zákaz přesunování kamenů z hráze na travnaté plochy

           na revíru platí zákaz využívání dřevěného přístřešku lovícími za účelem nocování nebo skladování rybářské                   výbavy.

         Lov povolen pouze z míst, kde je břeh tvořen kamenným záhozem

      

         Lovící je povinen mít při lovu rybářskou podložku pro šetrné zacházení s ulovenou rybou.

           Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm
               Žulovské kamenolomy 1A - 471 159

          Revír tvoří zatopené kamenolomy:

          4ha

          - Vycpálek Vápenná

          - Buzerant Vápenná

          - Lihovar Žulová

          - Förster  Žulová

          - Vaněk Skorošice

          - Kání vrch Hudberg Skorošice

         


          - Rampa I Černá Voda 

          - Brýle Stará Červená Voda

          - Za hřištěm Stará Červená Voda 

          - Výrubek Stará Červená Voda 

          - Rampa II Černá Voda 

         Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

         Omezení úlovku kapra na 2 ks týdně.