Revíry mimopstruhové

09.06.2021

       Pelnář 1A - MO Javorník - 471 206

               Revír tvoří vodní plochy:

               Pelnář - 4.50 ha

               Kačák - 0,50 ha

               Kaolín - 0,70 ha

               Na revíru je stanovena horní míra kapra 70cm. 

     Javorník 1A - MO Javorník - 471 211

           Revír tvoří: 

           Vodní nádrž na p. č. 3499 a 3556

           Dle požadavků pronajímatele nádrž je zakázáno:

           vjezd motorových vozidel mimo vyhrazené parkovací plochy,

           volný pohyb psů a jejich koupání v nádrži,

           táboření, bivakování a rozdělávání ohňů,

           používat plavidla s plachtami a elektrickými a spalovacími motory,

           poškozovat zeleň a zařízení biocentra.


           Lov povolen pouze z míst, kde je břeh tvořen kamenným záhozem.


           Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
     Žulovské kamenolomy 1A - 471 159

          Revír tvoří zatopené kamenolomy:

          4ha

          1. Vycpálek Vápenná

          2. Buzerant Vápenná

          3. Lihovar Žulová

          4. Förster  Žulová

          5. Vaněk Skorošice

          6. Kání vrch Hudberg Skorošice


          7. Rampa I Černá Voda 

          8. Brýle Stará Červená Voda

          9. Za hřištěm Stará Červená Voda 

          10. Výrubek Stará Červená Voda 

          11. Rampa II Černá Voda 

          Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.