MO ČRS Javorník

Od 27.9. do 1.10. do 15:00 včetně je na revíru 471 211 Javorník 1A ZÁKAZ RYBOLOVU z důvodu konání závodu dvojic v lovu kapra - 72 hodin Javornická 72. Zákaz se nevztahuje na účastníky závodu.

D O D A T E K

K SOUPISU REVÍRŮ VYDANÉHO

S PLATNOSTÍ OD 1. 1. 2022 PRO ROK

2023

Žádáme držitele územních mimopstruhových a pstruhových povolenek, aby

si doplnili do stávajících popisů MP a P revírů Územního svazu pro Severní

Moravu a Slezsko následující úpravy platné od roku 2023.