Důležité!!!

Vážení kolegové rybáři, vzhledem k současné situaci s epidemií viru SARS CoV-2 a předpokladu jejího pokračování v následujících měsících, nelze uspořádat výroční členskou schůzi v tradičním termínu. Pravděpodobné pokračování nouzového stavu po novém roce a značné riziko nákazy při manipulaci s hotovostí nám neumožní prodej známek a povolenek v lednu a únoru obvyklým způsobem. V současné době nelze s jistotou naplánovat ani prodej povolenek v tradičních březnových termínech v Javorníku a Žulové. Výbor naší organizace proto schválil prozatímní bezhotovostní prodej známek a povolenek, kdy člen uhradí odpovídající částku na účet organizace a ve stanoveném termínu si známku a povolenku vyzvedne v budově naší organizace. Nejvhodnějším způsobem by byla úhrada poplatků jednou platbou pro více osob a následné vyzvednutí všech uhrazených povolenek jednou osobou. V případě nejasností se obracejte na jednatele Petra Klapucha, tel. 728 418 500. Pro více informací rozklikněte sekci AKTUALITY

Termín pro vrácení povolenky se krátí!

Upozorňujeme členy naší organizace že na odevzdání povolenek za rok 2020, už zbývají pouze 3 dny a to nejpozději do 15.1.2020. Upozorňujeme, že pokud nebude odevzdána povolenka v termínu, nemusí být vydána povolenka na rok 2021. Vzor pro správné vyplnění sumáře úlovku naleznete v liště na hlavním panelu Vzory formulářů na našich webových stránkách.